Wskaż inwestycję na swoim osiedlu oraz działania na rzecz przyrody i dzieci

21-10-2019, 07:27

Zapraszamy mieszkańców miasta Łęczna do aktywnego włączenia się w tworzenie miejskiego budżetu. Wystarczy zagłosować na budżet osiedlowy, budżet zielony (na rzecz przyrody) oraz tzw. wicebudżet (na rzecz dzieci). Głosy należy oddawać na poniższych kuponach. To realna szansa na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia.

Dotychczasowa forma udziału mieszkańców w tworzeniu budżetu została rozbudowana i zmieniona. Poza budżetem przeznaczonym na poszczególne miejskie osiedla w wysokości 232 tys. zł, została dodana możliwość zgłaszania pomysłów do „zielonego” budżetu (18 tys. zł) z przeznaczeniem na działania przyrodnicze, a także specjalny dedykowany „wicebudżet” (50 tys. zł) przeznaczony na działania na rzecz dzieci i młodzieży. Finanse na ten ostatni cel będą pochodziły ze środków zaoszczędzonych w związku z niepowołaniem zastępcy burmistrza. Tego stanowiska w Łęcznej nadal nie ma.

Propozycje i pomysły mieszkańcy miasta składali do 20 września na formularzach dostępnych w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, a także na stronie www.leczna.pl. Wnioski zostały ocenione formalnie i merytorycznie przez komisję powołaną przez burmistrza Łęcznej. Teraz mieszkańcy, głosując przy użyciu kuponów zamieszczonych w „Biuletynie Informacyjnym”, zdecydują które wnioski zostaną zrealizowane.

Głosowanie potrwa do 25 października.

Wyboru projektów dokonują mieszkańcy Łęcznej w drodze głosowania przy użyciu kuponów zamieszczonych w „Biuletynie Informacyjnym”.
Burmistrz Łęcznej ujmie wybrane projekty w projekcie budżetu gminy na 2020 rok.

WYPEŁNIONY KUPON WYTNIJ I WRZUĆ DO URNY.

Lokalizacja urn:
- Szkoła Podstawowa - ul. Jaśminowa 4,
- Biblioteka - ul. Obrońców Pokoju 1,
- Szkoła - ul. Szkolna 53, »Szkoła - ul. Piłsudskiego 12,
- Urząd Miejski w Łęcznej, pl. Kościuszki 5,
- Biblioteka - ul. Bożniczna 21

Lista wszystkich projektów do pobrania z załącznika.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza