Polskie Sieci Elektroenergetyczne i fundacja Odyseja Umysłu wspierają rozwój nauczycieli i uczniów

22-10-2019, 10:40

W dniach 18-20 października w Centrum Kultury w Łęcznej odbyło się szkolenie przygotowujące nauczycieli do pracy z uczniami w ramach tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu edukacyjnego Odyseja Umysłu. Po ukończeniu szkolenia nauczycielom wręczono certyfikaty trenerów, które pozwolą im stworzyć i zarejestrować drużyny. W  marcu przyszłego roku będą one mogły wziąć udział w eliminacjach regionalnych konkursu w Warszawie.

W szkoleniu wzięło udział kilkunastu nauczycieli ze szkół w Łęcznej, Pliszczyna, Siedliszcza
i Stawu. Uczestniczyli w warsztatach poświęconych zagadnieniom takim jak rola wychowawcza i obowiązki trenera odysejowej drużyny, integracja zespołu zadaniowego i moderacja jego pracy. Nauczyciele dowiedzieli się także, jak pobudzać ciekawość oraz twórcze i kreatywne myślenie uczniów. Prowadzący szkolenie przedstawili również historię konkursu w Polsce i na świecie oraz zasady uczestnictwa.

- Dzięki szkoleniu podniosłam swoje kwalifikacje w zakresie pracy z uczniami. Poznałam wiele nowych metod pracy, które wykorzystam w swojej codziennej pracy z dziećmi. Dodatkowo wzrosła moja motywacja do pracy i chęć uczestnictwa w projekcie, jakim jest „ Odyseja Umysłu”. Poznałam wielu interesujących ludzi, z którymi pragnę nadal utrzymywać kontakt. – mówi Monika Sokołowska z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu.
Zaproszenie szkół i nauczycieli z Łęcznej, Pliszczyna, Siedliszcza i Stawu do udziału
w tegorocznej edycji konkursu to efekt współpracy fundacji Odyseja Umysłu i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. PSE - krajowy operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego, realizują w województwie lubelskim projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV relacji Chełm-Lublin Systemowa, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii w południowo-wschodniej części kraju.

W ramach współpracy z fundacją i prowadzonych działań dobrosąsiedzkich PSE zaprosiły do  udziału w konkursie także kilkadziesiąt szkół z innych województw – mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane do końca października.

Odyseja Umysłu to międzynarodowy program realizowany w formie konkursu kreatywnego rozwiązywania problemów. W tym roku jest to jego 29. polska edycja. Celem Odysei jest rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy młody człowiek. Uczestnicy pracują w kilkuosobowych zespołach (od 5 do 7 osób), przez kilka miesięcy rozwiązując wybrane przez siebie zadanie pod okiem wyszkolonego trenera (nauczyciela). Każda drużyna decyduje się na jeden z pięciu problemów o charakterze projektowym. Nawiązują one do różnych talentów czy zainteresowań i wymagają zastosowania wiedzy w praktyce. Swoje rozwiązanie zespoły przedstawiają w formie kilkuminutowej prezentacji scenicznej, a efekty ich pracy są oceniane przez sędziów.

Odyseja Umysłu to inicjatywa, która wzbogaca i uatrakcyjnia pozalekcyjną ofertę szkoły,  doskonale sprawdzając się jako element systemu wspierania talentów i okazja do spotkań koła zainteresowań oraz forma zajęć świetlicowych.

Więcej informacji o konkursie oraz działalności jego partnera głównego dostępnych jest na  stronach: odyseja.org oraz raport.pse.pl.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza