Instytucje użyteczności publicznej

 • Starostwo Powiatowe 
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95a
  tel. 81-752-64-01
  fax  81-752-64-64
  e-mail:
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 18
  tel. 81-752-75-20
  e-mail:
  www.straz.leczna.pl
 • Komenda Powiatowa Policji
  21-010 Łęczna, ul. Księży Wrześniewskich 10
  tel. 81 752 72 10
 • Urząd Skarbowy
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
  tel.
  81-752-39-93
 • Urzędy Pocztowe:

21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 89
tel.
81-752-12-80, 752-02-31

21-010 Łęczna, ul. Wiosenna 4
tel.
81-752-08-66

 • Agencje pocztowe

- 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Inspektorat
  21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 5
  tel.
  801 400 987
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 7
  tel.
  81-752-10-74
 • Posterunek Energetyczny
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 67
  tel.
  81-752-09-76
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52 
  tel.
  81-752-31-67
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 9 
  tel.
  81-462-31-11
 • Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
  tel. (081) 752-29-20
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
  tel. (081) 752-34-18
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  21-010 Łęczna al. Jana Pawła II 95
  tel.
  81-752-32-33
 • Powiatowy Urząd Pracy
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95a
  tel.
  81-752-11-58, 752-10-31
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95
  tel.
  81-752-31-19
 • Lokalne Centrum Informacji Turystycznej
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 95a
  tel. 81- 531 52 02

  e-mail: turystyka@powiatleczynski.pl
  http://turystyka-pojezierze.pl

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. Batorego
  21-010 Łęczna, ul. Kpt. Żabickiego 1
  tel.
  81-752-00-22, 23
  www.smbatory.leczna.pl/
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota"
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 5
  tel.
  81-752-25-75, 462-76-76
  e-mail: sm-wspolnota@o2.pl
  www.smwspolnota.leczna.pl
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa "Skarbek"
  21-010 Łęczna, ul. Staszica 1
  tel.
  81-752-00-14, 462-18-30
  http://www.skarbek.leczna.pl
 • Parafia pw. Św. Marii Magdaleny
  21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2
  tel.
  81-752-27-52, 752-35-86
  www.magdalena.leczna.pl
 • Parafia pw. Św. Barbary
  21-010 Łęczna, al. Jana Pawła II 97
  tel.
  81-62-04-00 do 02
  www.emaus.parafia.info.pl
 • Parafia pw. Św. Józefa
  21-010 Łęczna, Aleja Matki Bożej Fatimskiej
  tel.
  81-752-30-01
  www.swjozef.com
 • Parafia pw. Św. Izydora i Niepokalanego Serca NMP
  21-010 Łęczna, Ciechanki Łęczyńskie 1
  tel.
  81-752-04-17

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza