Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Wybudowany w latach 1618-1631. Jego fundatorem był ówczesny dziedzic miasta - Adam Noskowski. W kaplicach znajdują się pozostałości późnorenesansowych sztukaterii. Pod kościołem mieści się krypta, miejsce pochówku kilku łęczyńskich dziedziców z rodu Noskowskich i Firlejów oraz ich potomstwa.

Wewnątrz znajduje się pięć ołtarzy barokowych. Na uwagę zasługuje relikwiarz z 1662 r., krucyfiks z drugiej połowy XVII wieku, tablica konsekracyjna z 1639 r. z czarnego marmuru, tabernakulum z pierwszej połowy XVIII w., ambona i chrzcielnica z XVIII w. Nad wejściem do skarbca znajduje się portret barokowy Jana III Sobieskiego, a nad drzwiami zakrystii kopia barokowego portretu dziedzica Łęcznej Wacława Rzewuskiego, autorstwa nieznanego malarza, pochodząca z I połowy XVIII w.

Kościół uszkodzony przez pożary w latach: 1715, 1730, 1761. Restaurowany w latach: 1836, 1856-1860, 1909, 1924. Odnawiany w łatach: 1951, 1967, 1983.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza