Znaki miasta

Herb Łęcznej
Herb Łęcznej
Chorągiew
Chorągiew
Flaga
Flaga
Pieczęć urzęowa gminy
Pieczęć urzęowa gminy
Sztandar - strona prawa
Sztandar - strona prawa
Sztandar - strona lewa
Sztandar - strona lewa
Hejnał miasta - autorem jest Ryszard Bogucki
Hejnał miasta - autorem...

Hejnał
Hejnał dla miasta Łęczna został przekazany 26 kwietnia 1995 roku przez pana Ryszarda Boguckiego ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Łęcznej. Miejski hejnał odgrywany jest codziennie o godzinie 12.00 z miejskiego ratusza oraz grany przez trębacza przy okazji ważnych uroczystości miejskich i narodowo-patriotycznych. Prezentowany na stronie hejnał wykonywany jest przez pana Jarosława Woźniaka.

Sprawę znaków miasta reguluje uchwała Nr XXIII/181/96 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 lutego 1996 r.

Znaki miasta: herb, chorągiew, flagę, sztandar i pieczęć ustanowiono dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jej samorządności. Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu oraz wyrażają gotowość podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania dobra wspólnego. Nawiązują do przeszłości Miasta dlatego powinny być otaczane najgłębszą czcią jej mieszkańców, zaś ich kształt powinien mieć zapewnioną ochronę teraz i w przyszłości.

Użycie herbu przez instytucje nie będące agendami miejskimi a także przez organizacje społeczne, zwłaszcza w celach handlowych lub reklamowych może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.
Dla celów zdobniczych, pozareprezentacyjnych można używać samego godła herbu (dzika). W celach handlowych użycie godła odbywa się tylko za zgodą Rady Miejskiej.

Pliki do pobrania

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza