O serwisie

„Biuletyn Informacyjny” dostępny jest pod adresem internetowym www.leczna.pl oraz w wydaniu papierowym i elektronicznym.
Wydawcą jest Gmina Łęczna - Urząd Miejski w Łęcznej, 21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5.
Redaktorem Naczelnym „Biuletynu Informacyjnego” jest Grzegorz Kuczyński. Tel. 81-752-05-61, mail promocja@um.leczna.pl

Serwis WWW.LECZNA.PL jest częścią Biuletynu Informacyjnego wydawanego i tworzonego przez Urząd Miejski w Łęcznej. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by informacje przedstawione na stronie były aktualne i kompletne, jednak przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronie, prosimy zweryfikować je kontaktując się z Urzędem osobiście, telefonicznie lub poczty e-mail. Pragniemy również podkreślić, że jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i wskazówki, mogące usprawnić serwis i uczynić go bardziej przyjaznym dla interneutów. 
 
Głównym celem istnienia strony Urzędu Miejskiego w Łęcznej jest dostarczanie Internautom podstawowych informacji o mieście i gminie, informacji o organach samorządu Gminy Łęczna, ułatwienie kontaktu z Urzędem Miejskim jak i ułatwienie załatwiania spraw w Urzędzie.
 
W październiku 2006 r. serwis Leczna.pl został gruntownie odmieniony. Zamierzeniem administratorów serwisu jest ciągłe podnoszenie jego poziomu oraz funkcjnalności i mechnizmów, ułatwiających współpracę mieszkańców i interesantów z Urzędem.
 
Zastrzegamy, że zawarte na stronie materiały mogą być wykorzystane wyłącznie w celach niehandlowych i za podaniem źródła: Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Łęcznej. 
 
Urząd Miejski w Łęcznej informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.): Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Adres e-mail do korespondencji elektronicznej: .
 
Pozostałe informacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęczna. Znajdują się tam m. in. informacje w następujących kategoriach:
  • prawo i urząd (statut gminy, regulamin Urzędu, uchwały Rady Miejskiej, prawo miejscowe i przepisy porządkowe)
  • finanse Gminy (budżet gminy, podatki i opłaty lokalne)
  • zamówienia publiczne,
  • oświadczenia majątkowe,
  • strategie rozwoju,
  • pytania do Burmistrza,
  • zarządzenia Burmistrza i inne akty wewnętrzne,
  • informacje i sprawozdania przedkładane Radzie.
 
Cała zawartość serwisu jest własnością Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza