Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Łęcznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Uwaga:
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza