Skarbnik

mgr Renata Brońska - Skarbnik Miasta
Kontakt służbowy:
81-535-86-30
e-mail:
 • Data urodzenia:
  4 grudnia 1971 r.
 • Wykształcenie:
  wyższe - mgr ekonomii
 • Doświadczenie zawodowe:
  - od VIII 1995 r. zatrudniona w Urzędzie Miasta - Wydział Komunikacji
  - od VI 1996 r. - Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta
 • Hobby:
  podróże, ciekawa książka historyczna i biograficzna
Zakres odpowiedzialności:

Do zadań Skarbnika jako głównego księgowego budżetu należy:
1) nadzorowanie całokształtu prac w zakresie opracowywania projektu budżetu Miasta, dokonywania zmian w budżecie,
2) opracowywanie projektów budżetu gminy Łęczna,
3) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy Łęczna,
4) nadzór na ewidencją wykonania budżetu gminy Łęczna,
5) nadzór nad ewidencją i sprawozdawczością finansowo- budżetową,
6) sporządzanie zbiorczych sprawozdań i informacji opisowych z realizacji budżetu,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
8) przygotowywanie projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej,
9) współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów itp.
10) prowadzenie ewidencji udzielanych przez Gminę poręczeń i gwarancji.
11) Kontrasygnowanie:
a) umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty,
b) pism dotyczących uwag do kontrasygnowanych umów, w których wyrażona jest czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych,
c) projektów zarządzeń przewidujących konieczność przeznaczenia środków pieniężnych na wykonywanie zadań.
2. Skarbnik Miasta prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez podległe referaty.

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza