Konta bankowe

 • KONTO DOCHODOWE
  nr 34 10203206 0000 8102 0006 4410


  tu wpłacamy:
  - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny, od posiadania psów, od środków transportu
  - opłaty z tytułu dzierżawy działek
  - czynsz za lokal
  - opłaty związane z użytkowaniem wieczystym
  - opłaty administracyjne
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  - opłaty stałe za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  - opłaty skarbowe
  - kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
  - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
  - opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym

 • KONTO SUM DEPOZYTOWYCH
  NR 84 10203206 0000 8402 0006 4527


  tu wpłacamy:
  - wadia za przetargi
  - zabezpieczenia dotyczące inwestycji
  - kaucje za lokale

 • KONTO "OPŁATY ŚMIECIOWEJ"
  37 10203147 0000 8902 0091 7245

  tu wpłacamy:
  - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza