Referat Finansowy

Referat Finansowy
Plac Kościuszki 5, pok. nr 15
PRACOWNICY
→ Justyna Wójcik
Główny Księgowy Urzędu Miejskiego
Kierownik Referatu
tel.: 81-535-86-31
fax: 81-752-02-42
e-mail:
→Monika Bogusz-Nowak
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-32

→ Grażyna Grabczak
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-35
 
→ Marzena Kantor
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-36
 
→ Maria Kulig
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-35
 
→ Gabriela Miszczak
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-36

→ Jolanta Włoszek
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-34

→ Jolanta Zaworska
st. d/s obsługi budżetu
tel.: 81-535-86-33

ZAKRES ZADAŃ:
1) opracowywanie projektów budżetu, układu wykonawczego budżetu, harmonogramu realizacji budżetu i planów finansowych Urzędu i funduszy,
2) ewidencja wykonania budżetu gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z rachunkowością,
4) prowadzenie księgowości Urzędu oraz budżetu gminy, funduszy celowych i specjalnych, sum depozytowych oraz środków specjalnych,
5) sprawozdawczość finansowo-budżetowa,
6) sprawozdawczość z realizacji budżetu,
7) sprawy doraźnej kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy i instytucji dotowanych,
8) sprawy ewidencji, księgowości i egzekucji dochodów z majątku gminy i świadczonych usług

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza