Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Pl. Kościuszki 5, pok. 17 i 18
PRACOWNICY
→ Zbigniew Kochański
Kierownik Referatu
tel. 81-535-86-37
fax 81-752-02-42
e-mail:

→ Tomasz Błaszczyk
st. d/s promocji i programów pomocowych
tel. 81-535-86-38

→Andrzej Szymak
st. d/s inwestycji
tel. 81-535-86-37

→Mirosław Krzysiak
st. d/s inwestycji
tel. 81-535-86-59

→Edyta Profic 
st. d/s inwestycji
tel. 81-535-86-57 

→ Adam Tarka
st. d/s inwestycji
tel. 81-535-86-60 

→ Jarosław Winiarski
st. d/s zamówień publicznych
tel. 81-535-86-39
e-mail:
ZAKRES ZADAŃ:

1) prowadzenie zadań inwestycyjnych gminy, przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych gminy,
2) planowanie i prognozowanie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy,
3) prowadzenie banku informacji o gminie,
4) koordynacja zamierzeń rozwojowych gminy,
5) przygotowywanie wniosków o dotacje ze środków pomocowych na realizowane inwestycje

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza