St. ds. obronności i zarządzania kryzysowego

St. ds. obronności i zarządzania kryzysowego
Plac Kościuszki 28
→Joanna Przystupa 
tel. 81-535-86-24
fax 81-535-86-62
e-mail:
ZAKRES ZADAŃ:
 
1) sprawy powszechnego obowiązku obrony,
2) nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
3) przygotowanie ludności do wykonywania zadań w ramach powszechnej samoobrony,
4) sprawy z zakresu obrony cywilnej na terenie gminy,
5) prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza