Referat Podatkowy

Referat Podatkowy
Plac Kościuszki 5, pok. nr 3
PRACOWNICY:

→ Małgorzata Czubacka
Kierownik Referatu
tel.: 81-535-86-10
fax: 81-752-02-42
e-mail:

→Katarzyna Banasik
st. ds. księgowania opłaty za gospodarowanie odpadami
tel. 81-535-86-17

→ Monika Bartosik
st. ds. podatków i opłat
tel. 81-535-86-13

→ Bogumiła Błasik
st. ds. podatków i opłat
tel. 81-535-86-18

→ Katarzyna Fiuta
st. ds. podatków i opłat
tel. 81-535-86-14

→ Katarzyna Guz
st. ds. podatków i opłat
tel. 81-535-86-16

→ Elżbieta Kuchciewicz
st. ds. podatków i opłat
tel. 81-535-86-12
→Agnieszka Kurowska
st. ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami
tel. 81-535-86-15

→Jowita Walkowska
st. ds. podatków i opłat
tel. 81-535-86-11 
ZAKRES ZADAŃ:
 
 
1) prowadzenie ewidencji podatkowej,
2) wymiar, ewidencja, księgowość i egzekucja podatków i opłat lokalnych,
3) sprawozdawczość w zakresie zadań referatu,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz jej nadzorowanie

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza