Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich
Pl. Kościuszki 5, pok. nr 5A, 5B, 6
PRACOWNICY
 
→ Anna Irla-Walenciuk
Kierownik Referatu
tel. 81-535-86-28
fax 81-752-02-42
e-mail: 
→ Katarzyna Antas
st. d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 81-535-86-28
e-mail:


→ Wioleta Aftyka
st. d/s ewidencji ludności
tel.
81-535-86-25

→ Renata Szymaniak
st. d/s ewidencji ludności
tel. 81-535-86-64

→ Katarzyna Brońska
st. d/s wydawania dowodów osobistych
tel. 81-535-86-27

→ Katarzyna Kłembokowska
st. d/s działalności gospodarczej
tel.
81-535-86-29
ZAKRES ZADAŃ:
1) ewidencja ludności i dowody osobiste,
2) prowadzanie rejestru wyborców,
3) ewidencja działalności gospodarczej,
4) wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych
6) wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7) wydawanie decyzji i przyjmowanie zawiadomień odpowiednio w sprawach imprez masowych, zbiórek publicznych oraz zgromadzeń,
8) ochrona zdrowia oraz zwalczanie chorób zakaźnych i gruźlicy,
9) opieka społeczna, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
10) współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych,
11) sprawy repatriacji,
12) bezpieczeństwo publiczne,
13) sprawy upowszechniania kultury i kultury fizycznej, ochrony dóbr kultury, nadzór nad funkcjonowaniem gminnych instytucji kultury oraz świetlic wiejskich,
14) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych niż obiekty hotelarskie obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza