Radni i składy Komisji Stałych kadencji 2018-2023

Radni VIII kadencji 
Krzysztof Matczuk- Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Winiarski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Grzesiuk- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Stanisław Łuczyński
Teodozja Ewa Syta
Piotr Daniel Kotuła
Piotr Michał Winiarski
Michał Bernard Czajkowski
Adam Piotr Susz
Danuta Agnieszka Szychta-Zagwodzka
Łukasz Konrad Sawicki
Andrzej Jan Grzesiuk
Grzegorz Jacek Pelica
Tomasz Dudek
Zbigniew Jan Łagodziński
Marzena Renata Florek
Krzysztof Matczuk
Iga Anna Zawisza-Klimkiewicz
Michał Paweł Targoński
Mariusz Grzegorz Fijałkowski
Renata Okoń
Halina Mazurkiewicz
Antoni Pasieczny
Jan Skibiński

Komisja Rewizyjna
1. Targoński Michał - przewodniczący
2. Okoń Renata - zastępca przewodniczącego
3. Skibiński Jan
4. Pasieczny Antoni
5. Mazurkiewicz Halina
6. Kotuła Piotr

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Sawicki Łukasz - przewodniczący
2. Mazurkiewicz Halina
3. Szychta –Zagwodzka Danuta
4. Syta Teodozja
5. Pasieczny Antoni
6. Targoński Michał
7. Susz Adam

Komisja Finansów i Budżetu
1. Skibiński Jan - przewodniczący
2. Winiarski Piotr
3. Okoń Renata
4. Grzesiuk Andrzej
5. Łuczyńki Jarosław
6. Kotuła Piotr
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew

Komisja Inwestycji
1. Łuczyński Jarosław - przewodniczący
2. Syta Teodozja
3. Szychta –Zagwodzka Danuta
4. Kotuła Piotr
5. Targoński Michał
6. Pasieczny Antoni
7. Fijałkowski Mariusz
8. Łagodziński Zbigniew

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Syta Teodozja - przewodniczący
2. Łuczyński Jarosław
3. Kotuła Piotr
4. Czajkowski Michał

Komisja Oświaty
1. Florek Marzena - przewodniczący
2. Szychta –Zagwodzka Danuta
3. Grzesiuk Andrzej
4. Matczuk Krzysztof
5. Pelica Grzegorz

Komisja Bezpieczeństwa i Zdrowia
1. Czajkowski Michał - przewodniczący
2. Dudek Tomasz
3. Zawisza – Klimkiewicz Iga
4. Mazurkiewicz Halina
5. Florek Marzena

Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Młodzieży
1. Pelica Grzegorz - przewodniczący
2. Zawisza – Klimkiewicz Iga
3. Winiarski Piotr
4. Dudek Tomasz
5. Florek Marzena
6. Okoń Renata
7. Sawicki Łukasz
8. Matczuk Krzysztof
9. Susz Adam

Dane urzędu

GMINA ŁĘCZNA
URZĄD MIEJSKI W ŁĘCZNEJ
21-010 Łęczna, pl. Kościuszki 5
tel. 81-53-58-600
fax: 81-752-02-42
e-mail:

NIP 505-001-77-49
REGON 431020055
Elektroniczna Skrzynka Podawcza